5-56 CRC, 250ml

  • 85 kr
Lagervara
Dela

CRC 5-56 Clever Straw 250ml

Trotjänare och räddaren i nöden i var hens garage och hem.
Stå inte utan ett universalsmörjmedel hemma!
Den smarta "Clever Straw" lösningen, gör att du slipper leta det borttappade sprayröret.
Det sitter fast i ett vikbar integrerad sprayhuvud.
Välj mellan sprayfunktion, eller använd precisionsröret, för att komma åt trånga utrymmen och skrymslen.


EGENSKAPER 

Verkar snabbt 
Stoppar gnissel, knarr. 
Tränger undan fukt 
Korrosionsskydd


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Ytbehandling
Kärvande metalldelar
Tändsystem fordon
Bilar, hem, industri, lantbruk.


Varning!  
Rekommenderas ej till köttets marinad 😂 


Säkerhetsanvisningar

Varning
Faroangivelser (H-fraser)

(H223) Brandfarlig aerosol.
(H229) Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P103) Läs etiketten före användning.

Kompletterande faroinformation (EUH-fraser)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EAN: 5412386066092


Säkerhetsdatablad PDF fil