Vapenvård spray CRC 100ml

  • 55 kr
Lagervara
Dela

Vapenvård

CRC Gun Care 100ml


En måsteprodukt för varje vapenintresserad, som är mån om att sköta om sitt vapen.
Har hög penetrationsförmåga och tar enkelt bort krutrester.
Skapar en skyddande film som skyddar vapnet vid låntidsförvaring.

För jakt, tävlingsskytte.

EGENSKAPER
Tränger in snabbt. Driver bort fukt. Tar bort krutrester och föroreningar.
Skyddar mot korrosion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kulgevär, hagelgevär, pistoler, revolvrar och andra handeldvapen, svartkrutsvapen, startpistoler.


!Varning! 
Produkten gör dig inte till en bättre skytt. 
Efter användning skjuter du precis likadant som innan du började använda crc gun care 
😂


Säkerhetsanvisningar

Varning
Faroangivelser (H-fraser)

(H223) Brandfarlig aerosol.
(H229) Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P103) Läs etiketten före användning.

Kompletterande faroinformation (EUH-fraser)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EAN: 5412386067716

Säkerhetsdatablad PDF fil