Silikonspray CRC 250ml

  • 85 kr
Lagervara
Dela

CRC Silikonspray 250ml

Silikonspray som smörjer och skyddar plast, gummi och träytor.
Skyddar dessutom material av gummi.
Skyddar gummilisterna runt om bildörrar mot fastfrysning på vintern.
Går även att använda för att polera och skapa lyster på plast och gummidetaljer på fordon.


Egenskaper:

Skyddar metaller.
Tränger in snabbt.
Skyddar plast och gummidetaljer.
Driver ut, och skyddar mot vatten och fukt.
Brett temperaturområde


Kontrollera på liten yta innan användning på material som är känsliga för missfärgning.
Ren drivgas av CO2 vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

Användningsområden:

Drivremmar och glidmekanismer av plast.
Precisionsinstrument.
Frostskydd för gummi.
Montering av packningsmateriel
Skydd av gummiprodukter
 

Anvisningar:

Applicera ett tunt lager
Använd förlängningsröret för exakt applicering.
Upprepa vid behov.
Använd inte på elektrisk spänningssatt apparatur.


Säkerhetsanvisningar

Faroangivelser (H-fraser)

(H411) Giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H315) Irriterar huden.
(H229) Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
(H222) Extremt brandfarlig aerosol.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P103) Läs etiketten före användning.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad PDF fil

EAN: 5412386065996