Avkalkningsmedel 6-pack

  • 60 kr
Lagervara
Dela

Avkalkningsmedel

Avkalkningsmedel för: 

Kaffebryggare
Perkolator
Kapselkaffemaskiner
Vattenkokare

Förpackningen innehåller 6 st påsar med avkalkningspulver.
Ditt kaffe kommer inte bara att smaka bättre. 

Din kaffebryggare/perkolator kommer att hålla längre om du, då och då avkalkar den med jämna mellanrum.
Har du en gammal vattenkokare eller kaffebryggare hemma som aldrig blivit rengjort?
Kör igenom den genom att koka upp en full kanna ihop med detta finkorninga pulver.
Den kommer skina som den vore ny på insidan efteråt.

Följ alltid tillverkarens rekommenderade intervall för avkalkning.


Plockapryl rekommenderar att du gör det 1 ggr/kvartalet med 12-15 koppars bryggning/veckan.
Brygger du 16-30 koppar/veckan bör du avkalka 2 ggr i kvartalet.


VARNING:
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan
vara korrosivt för metaller. Ha förpackningen eller
etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i
originalförpackningen. Använd skyddshandskar och
ögon- / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Sug upp spill för
att undvika materiella skador.