• Fri frakt över 300 kr
Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Swish
Plockapryl - Vi lyssnar på DIG

Siliconsmörjmedel, spray CRC 250ml

  • 97 kr
I lager.
Dela
Artikelnummer: CRC_sil
Leverantör: CRC

CRC Silikon spray 250ml

Färglös silikonspray som smörjer och skyddar plast-, gummi- och träytor.

Produkten skyddar dessutom material av gummi.

Skyddar gummilisterna runt om bildörrar mot fastfrysning på vintern.
Går även att använda för att polera och skapa lyster på plast och gummidetaljer på fordon.

EGENSKAPER

Skyddar metaller.
Tränger in snabbt.
Skyddar plast och gummidetaljer.
Driver ut, och skyddar mot vatten och fukt.
Brett temperaturområde


Kontrollera på liten yta innan användning på material som är känsliga för missfärgning.
Ren drivgas av CO2 vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Drivremmar och glidmekanismer av plast.
Precisionsinstrument.
Frostskydd för gummi.
Montering av packningsmateriel
Skydd av gummiprodukter

ANVISNINGAR

Applicera ett tunt lager
Använd förlängningsröret för exakt applicering.
Upprepa vid behov.
Använd inte på elektrisk spänningssatt apparatur.


Säkerhetsanvisningar

Faroangivelser (H-fraser)

(H411) Giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H315) Irriterar huden.
(H229) Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
(H222) Extremt brandfarlig aerosol.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P103) Läs etiketten före användning.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad PDF fil


EAN: 5412386065996